Blanket

INDMELDELSE I HISTORISK FORENING


150 kr. pr. år for enkeltpersoner

200 kr. pr. år for par

400 kr. pr. år for virksomheder


Du hører nærmere om betaling efter indsendelse af blanketten