Forside

Generalforsamling 2022

Historisk Forening følger med stor interesse Skærbæk Lokalråds arbejde med at bevare den gamle stationsbygning fra 1877 og fylde de historiske rammer med nyt liv og nye aktiviteter.


Jernbanestationens fremtid var et af de emner, der blev drøftet på Historisk Forenings generalforsamling i Æ Museum den 19. maj 2022.


Også bestræbelser på at få lagt snublesten på pladser og fortove i Tønder Kommune til minde om ofre for nazismen var et tema på mødet, og der var almindelig tilslutning til at arbejde videre med planerne. I Skærbæk kunne det være en mulighed at lægge snublesten i Nissumsgade til minde om de lokale frihedskæmpere Hermann Svendsen og Johan Nielsen, der blev dræbt af tyske soldater den 5. maj 1945.


Generalforsamlingen samlede ca. 20 deltagere. Et forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægterne, så medlems- og aktivitetsåret følger kalenderåret ligesom regnskabsåret blev enstemmigt godkendt.


Til bestyrelsen genvalgtes Jørn Otto Dahlmann, Aage Bruhn og Tommy B. Nielsen, mens Jonna Schmidt blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem efter Tommy Stenger, der ønskede at stoppe.


Flere billeder fra generalforsamlingen

Kort nyt

NYT PROGRAM PÅ VEJ

Efter generalforsamlingen 19. maj er vi nu ved afslutningen på sæsonen 2021-22.


Men I kan godt begynde at glæde jer til sæsonen 2022/23. Vi er nu klar med et nyt program med mange spændende arrangementer, og i løbet af kort tid vil programmet blive offentliggjort her og udsendt til medlemmerne.


MODTAG NYHEDSBREVE

Som medlem af Historisk Forening modtager du jævnligt nyhedsbreve om arrangementer og nye tiltag i foreningen.


Du kan også  modtage vores nyhedsbreve uden at være medlem. Så kan du jo se, om det skulle være noget for dig at blive en del af vores fællesskab, og i så fald er det let at tegne medlemskab via hjemmesiden.


> Bliv medlem <


Udfyld formularen nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

Tilmelding til Historisk Forenings nyhedsservice

* Skal udfyldes