Forside

100 års strid om mindesmærker i Sønderjylland

Lars N. Henningsen er født i Haderslev og har læst historie og latin på Århus Universitet. I 1986 blev han dr.phil. fra Syddansk Universitet i Odense.


Lars N. Henningsen begyndte som studentermedhjælper på Landsarkivet i Aabenraa, og i 1989 blev han arkivleder ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg og nogle år efter leder af arkiv- og forskningsafdelingen.


Han er tidligere formand for Historisk Samfund for Sønderjylland. I perioden 1987–2002 var han redaktør af Sønderjyske årbøger.

Den 11. i 11. 1918 tav våbene, og første verdenskrig var omsider slut. En af de blodigste krige nogensinde. Men kort efter våbenstilstanden begyndte en ny kamp i Sønderjylland. Kampen om de faldnes minde. En kamp, der strakte sig over de næste 100 år.


Denne kamp kan du høre meget mere om ved Historisk Forenings næste arrangement, der finder sted torsdag den 11. november kl. 19.30, dvs. på dagen for våbenstilstanden.


Vi får denne aften besøg i Æ Museum af historikeren Lars N. Henningsen fra Aabenraa. Lars N. Henningsen er forfatter til bogen "De faldnes Minde", der beskriver den årelange strid om mindesmærker og mindekultur i Sønderjylland.


Overalt i landsdelen blev der efter krigsafslutningen i 1918 rejst mindesmærker for de mange sønderjyder, der faldt i krigen. Men sønderjyderne var dybt splittede i opfattelsen af krigen og dens store menneskelige tab. De dansksindede sønderjyder så de faldne som ofre for en sag, der ikke var deres, mens de tysksindede så soldaterne som helte, der var faldet for det tyske fædreland.


Denne forskellighed gav i adskillige år anledning til uoverenstemmelser og bitre stridigheder.


Det fortæller Lars N. Henningsen om ved foredraget i Æ Museum den 11. november. Der er plads til højst 50 deltagere, så skynd dig at tilmelde dig.

Kort nyt

FOTO OG FILM I Æ MUSEUM

Har du set, at vi i et af udstillingsvinduerne i 

Æ Museum har en tv-skærm?


Her viser vi billeder og film om forskellige emner. F.eks. har man kunnet se video om afstemningen i 1920 og om Befrielsen 5. maj.


Lige nu viser vi billeder fra Rigmor Petersens foredrag om Badestedet Lakolk.

BLIV MEDLEM AF

HISTORISK FORENING

Som medlem af Historisk Forening for Skærbæk og Omegn modtager du vores årsprogram og kan deltage i arrangementerne til en lidt lavere pris end ikke-medlemmer.


Medlemmerne modtager også vores årsskrift, hvor vi hver gang sætter fokus på forskellige spændende emner fra vores historie.


I den seneste udgave kan du f.eks. læse historien om en af byens store og betydende virksomheder gennem mere end 50 år, nemlig Skærbæk Bygningsindustri, der var en del af Velux-koncernen.