Tilmelding til generalforsamling 2022

TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING 19. MAJ 2022 KL. 19.30

Tilmelding senest 18. maj. Deltagelse er gratis for medlemmer