Tilmelding til 7. oktober

TILMELDING TIL ARRANGEMENTET MED

RIGMOR PETERSEN 7. OKTOBER 2021 KL. 19.30


Tilmelding senest 5. oktober.

Entre inkl. kaffe: 75 kr. pr. person for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer.