Aktiviteter

Like os på Facebook

E-mail

post@historiskforeningskaerbaek.dk

...

HISTORISK FORENING

FOR

SKÆRBÆK OG OMEGN

Aktivitetsplan 2017/2018

 

 

Programmet for året 2017 – 2018 er nu endeligt fastlagt.

Alle foredrag og møder samt tidspunkter og sted vil blive annonceret i Skærbæk Avis

og løbende på foreningens hjemmeside

 

www.historiskforeningskaerbaek.dk

 

samt vil blive orienteret pr. e-mail

 

Mandag den 18. september 2017 kl. 19.30 i Emanuel

Markering af Historisk Forenings 50 års jubilæum. Foredrag v. H.E. Sørensen,

som vil fortælle om foreningens historie fra den spæde start i 1967.

 

 

Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.30 i Emanuel

Foredrag v. Erik Toft, som vil fortælle om det Preussiske matrikelsystem, som blev

i Sønderjylland fra 1867-2004.

 

 

Lørdag den 11. november 2017 kl. 9.30 i Emanuel

Foredrag v. museumsinspektør René Rasmussen

”Frontliv, Faneflugt og Fangelejr”

På våbenstilstandsdagen for 1. verdenskrigs afslutning, inviterer vi til et foredrag

med fokus på de indkaldte sønderjyske soldaters liv.

 

 

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.30 i Emanuel

Børge Pedersen, Skærbæk vil fortælle omkring EASV’s historie.

 

 

Lørdag den 10. februar 2018 kl. 18.30 i Emanuel

Afstemningsfest med spisning og foredrag

 

 

Søndag den 25. februar 2018 i Emanuel – tidspunkt følger

Højskoledag

 

 

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30 i Emanuel

Generalforsamling

Foredragsholder endnu ikke fastlagt

 

 

Lørdag den 5. maj 2018 kl. 11.30 ved Mindebrønden

Markering af Danmarks Befrielse

Efterfølgende tale og kaffebord i Emanuel

 

 

Torsdag den 7. juni 2018 kl. 18.30

Cykeltur i Marsken med besøg ved museet i Ballum Enge

Erhard Ehmsen, Ballum vil fortælle om Marsken og fremvise

det ny restaurerede museum og møller.

 

 

Ret til ændringer forbeholdes